Vufin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Vakuutus- ja finanssialan urheiluseura Vufi ry

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jenni Mäkinen

Suomen vahinkovakuutus Oy

050 557 3758

jenni.makinen@suomenvahinkovakuutus.fi

3. Rekisterin nimi

Vufi ry:n uutiskirjeen vastaanottajarekisteri kutsuille ja uutiskirjeille.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tietoja käytetään seuran uutiskirjeen ja kutsujen lähettämiseen sekä yhteydenpitoon seuran jäseniin päin. Rekisteri perustuu www.vufi.fi -verkkosivuston kautta tehtyihin tilauksiin. Rekisterissä mukana oleville lähetetään uutiskirje tilauksen mukaan.

Henkilötietojen käsittely rekisterissä perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan (rekisterinpitäjän oikeutettu etu). Oikeutettu etu muodostuu edellä kuvattujen tehtävien hoitamisesta. Rekisteröidyt ovat henkilöitä, joilla on asiallinen yhteys Vufi ry:hyn joko jäsenyhteisön yhteyshenkilönä tai sidosryhmän edustajana.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään kohdassa 4 määritettyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat: 

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (sähköpostiosoite)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin lisätään tietoja tehtyjen uutiskirjetilausten mukaan.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietoluovutuksia.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on vain rekisterinpitäjän käytössä tallennettuna MailChimp-uutiskirjepalvelun suojaamalle palvelimelle.