Pistelaskusäännöt

VUFIN PISTELASKUSÄÄNNÖT
VUFI:n hallitus hyväksynyt 10.12.2019

1. Yleistä
VUFI:n jäsenyhtiöt kisaavat vuosittain menestyskisan voittajan kiertopalkinnosta ja aktiivisuuskisan erikoispalkinnosta. Alla on kuvattu jäsenyhtiöiden aktiivisuus- ja menestyspisteiden laskenta. Pisteitä voivat hankkia henkilöt, joilla on kilpailusäännöissä määritelty osallistumisoikeus VUFI:n tilaisuuksiin (myöhemmin vufilainen).

2. Aktiivisuuspisteet
Jokaisesta VUFI:n järjestämästä kilpailusta, tapahtumasta tai harjoitusvuorosta jaetaan aktiivisuuspisteitä. Näihin rinnastetaan myös VUFI:n tukemat tapahtumat tai VUFI:n kumppanin (esim. UPI) järjestämät kisat, joiden alla on sovittu kilpailtavan VUFI:n mestaruudesta.
  a. Kertaluontoisesta tapahtumasta kukin osallistuja tuo jäsenyhtiölleen yhden aktiivisuuspisteen.
  b. Vuorotyyppisistä tapahtumista kunkin osallistujan jäsenyhtiö saa 2 pistettä, jos vuoroja on 2-5 vuoden aikana. Jos vuoroja on vähintään 6, jäsenyhtiö saa 3 pistettä kustakin osallistujasta.
  c. VUFI Open -kisoissa jokaisesta lajista ja iltajuhlista saa 2 pistettä osallistumisesta. Samassa tapahtumassa saman lajin sisällä kilpailtavat eri variaatiot (esim. mailapelien kaksin- ja nelinpelit tai golfin pistebogi- ja lyöntipeli) tulkitaan vain yhdeksi osallistumiseksi. Osallistujien vuoden aikana jäsenyhtiöille keräämät aktiivisuuspisteet lasketaan yhteen. Lopulliset jäsenyhtiöiden aktiivisuuspisteet saadaan huomioimalla pisteissä jäsenyhtiön henkilöstön määrästä tuleva tasoituskerroin, joka on määritelty kohdassa 4.

3. Menestyspisteet
Jokaisesta lajista, jossa kilpaillaan VUFI:n mestaruudesta, jaetaan jäsenyhtiöille menestyspisteitä. Lajin 3 parasta jäsenyhtiötä saavat pisteitä 5-3-1 (pisteet 3-1, jos lajissa vain 2 osallistujaa tai joukkuetta ja 1 piste, jos osallistujia on vain yksi).
  a. Joukkuelajit (joukkueessa on mukana vähintään 2 urheilijaa ja koko lajin mestaruus ratkaistaan yksittäisessä turnauksessa tai kausimuotoisena) Menestyspisteissä ja osallistujamäärässä huomioidaan vain joukkueet, jotka koostuvat kokonaisuudessaan vufilaisista. Jos jäsenyhtiöllä on useita joukkueita, huomioidaan menestyspisteissä ja osallistujamäärässä vain niistä paras. Jos menestyspisteille päässeessä joukkueessa on urheilijoita useammasta jäsenyhtiöstä, kukin jäsenyhtiö saa joukkueen menestyspisteistä sen osuuden, joka vastaa jäsenyhtiön urheilijoiden lukumäärällistä osuutta ko. joukkueessa. Jos jäsenyhtiö saisi useammasta joukkueesta menestyspisteitä (mahdollista, jos kisassa on sekajoukkueita), huomioidaan kisassa vain niistä paras pistemäärä. Jos joukkueita päätyy useampi samalle menestyspistesijalle, jaetaan kyseisen sijan tai sijojen menestyspisteet tasan samalle sijalle päätyneiden joukkueiden kesken.
  b. Yksilölajit (koko lajin mestaruus ratkaistaan yhtenä yksilökisana turnaus- tai kausimuotoisena) Menestyspisteissä ja osallistujamäärässä huomioidaan vain vufilaiset. Jos jäsenyhtiöllä on kilpailussa useita urheilijoita, huomioidaan menestyspisteissä ja osallistujamäärässä vain heistä paras. Jos urheilijoita päätyy useampi samalle menestyspistesijalle, jaetaan kyseisen sijan tai sijojen menestyspisteet tasan samalle sijalle päätyneiden urheilijoiden jäsenyhtiöiden kesken.
  c. Yhdistelmälajit (lajin mestaruutta ei ratkaista yksittäisessä kilpailussa, vaan lajin alla pelataan useampia kisoja, jotka voivat olla yksilö- ja/tai joukkuelajeja) Jokainen kilpailu pisteytetään erikseen sääntöjen kohdan 3a tai 3b mukaisesti. Lajin sisällä summataan näin saadut menestyspisteet jäsenyhtiöittäin ja yhteispisteiden perusteella määritellään koko lajin parhaat jäsenyhtiöt. Ne saavat lajikohtaiset menestyspisteet 5-3-1 (tai
3-1 tai 1). Jos jäsenyhtiöitä päätyy useampi samalle menestyspistesijalle yhteispisteissä, jaetaan kyseisen sijan tai sijojen lajikohtaiset menestyspisteet tasan samalle sijalle päätyneiden jäsenyhtiöiden kesken. Jäsenyhtiöiden vuoden aikana keräämät menestyspisteet lasketaan yhteen. Lopullisessa jäsenyhtiöiden välisessä menestyksessä huomioidaan jäsenyhtiön henkilöstön määrästä tuleva tasoituskerroin, joka on määritelty kohdassa 4.

4. Tasoituskerroin
Aktiivisuus- ja menestyskisan lopulliset pisteet saadaan, kun jäsenyhtiöiden keräämät pisteet kerrotaan kalenterivuoden henkilöstön määrän mukaisella tasoituskertoimella.

5. Aktiivisuus- ja menestyskisan paremmuus
Aktiivisuuskisan voittaa se jäsenyhtiö, joka kerää kalenterivuoden aikana eniten aktiivisuuspisteitä tasoituskerroin huomioiden. Menestyskisan voittaa se jäsenyhtiö, joka kerää kalenterivuoden aikana eniten menestyspisteitä tasoituskerroin huomioiden.