Kilpailusäännöt

Vakuutus- ja Finanssialan urheiluseura VUFI ry:n (myöh. VUFI) hallitus on vahvistanut nämä säännöt
kokouksessaan 24.5.2019. Nämä säännöt korvaavat 9.12.1986 tehdyt ja 4.11.1988 päivitetyt
kilpailusäännöt sekä 9.3.2005 vahvistetut kiertopalkintosäännöt ja 30.5.2007 päivitetyt kilpailusäännöt.

1 Osanotto-oikeus
VUFI:n järjestämään kilpailuun on
1. henkilöllä, joka on VUFIn kannattajayhteisöön työ- tai alihankintasuhteessa (mukaan lukien
määräaikaiset, harjoittelijat ja alihankintasuhteessa henkilötasoisella sopimuksella olevat)
2. kannattajayhteisön eläkeläisillä sekä yksilöjäsenillä
3. VUFIn kunniajäsenillä ja kultaisen ansiomerkin tai tunnustuslevykkeen omistajilla
4. kannattajayhteisön muodostamalla joukkueella tai niiden muodostamalla yhdistelmäjoukkueella
Joukkuelajeissa joukkueita saa täydentää kannattajayhteisön ulkopuolisilla jäsenillä, ellei osanottokelpoista
joukkuetta muutoin saataisi lainkaan muodostettua.

2 Siirrot
2.1 Kilpailija, joka siirtyy joukkuelajin sarjan aikana toisen kannattajayhteisöön, saa edustaa uutta yhteisöä
työsuhteen alkamispäivästä lukien. Edustuskelpoisuus päättyy siirryttäessä muuhun kuin
kannattajayhteisöön kauden tai sarjan loppuun mennessä.
2.2 Joukkue, jonka kannattajayhteisö eroaa VUFIn jäsenyydestä sarjan ollessa vielä kesken, saa jatkaa ko.
sarjan loppuun.

3 Kilpailujen järjestäminen
3.1 Lajin mestaruuskisat tai sarjatoiminnan järjestää lajivetäjä, jonka toimenkuva on tarkemmin selvitetty
dokumentissa ”Lajivetäjän ja yhteyshenkilön ohje”.
3.2 Kilpailuissa noudatetaan ensisijaisesti kyseisen lajiliiton sääntöjä. Poikkeamista on etukäteen selkeästi
ilmoitettava kilpailijoille.

4 Vastalauseet
4.1 Vastalauseet ottelutulosta, erotuomaria, vastustajaa tai muuta seikkaa vastaan on jätettävä kirjallisesti
lajivetäjälle tapahtumaa seuraavan kahden päivän kuluessa. Suunnitellusta vastalauseesta on kuitenkin
ilmoitettava välittömästi kilpailun jälkeen erotuomarille, kilpailun järjestäjälle ja/tai lajivetäjälle.
4.2 Lajivetäjä toimittaa vastalauseen sekä oman ja mahdollisen tuomarin tai kilpailun järjestäjän selvityksen
tapahtumasta VUFIn hallituksen tietoon.
4.3 Hallitus käsittelee vastalauseen ja päättää mahdollisista muutoksista tuloksiin ja/tai
rankaisutoimenpiteistä ottaen huomioon myös ko. lajiliiton määräykset.

5 Kiertopalkinnot
5.1 Kokonaiskilpailun voitosta jaetaan kiertopalkinto pistelaskusääntöjen mukaan.
5.2 Kiertopalkinto jaetaan vuoden päätteeksi sopivassa tilaisuudessa tai toimitetaan sen voittaneeseen
yhtiöön. Kiertopalkintoon kaiverretaan vuosittain parhaan yhtiön nimi ja kilpailuvuosi. Mikäli kaiverrustila
käy ahtaaksi, niin pystiin hankitaan esim. lisäjalusta uusia kaiverruksia varten.

6 Sääntöjen soveltaminen käytäntöön
6.1 Tulkinnallisissa tapauksissa asian ratkaisee seuran hallitus.
6.2 Seuran hallitus voi yksittäistapauksissa määritellä poikkeuksia näihin sääntöihin.
6.3 Muutosehdotukset sääntöihin osoitetaan kirjallisesti hallituksen käsiteltäväksi.